ffe
Membres
1 2
NrFFE Nom et Prénom Af. Info Elo Rapide Blitz Cat M. Club
S06885 STUBBE Damien A 1913 F 1860 N 1891 F SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
P04492 BATTESTI Leo A 1653 F 1720 N 1675 F VetM   Associu di i Scacchi di U Centru
H04918 LUCIANI Jean-Francois A 1641 F 1570 N 1640 N SepM   Associu di i Scacchi di U Centru
E52472 BERTRAND Jean A 1455 F 1090 N 1336 F SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
P66205 GERANDI Pierre-Marie A 1442 F 1259 F 1372 F BenM   Associu di i Scacchi di U Centru
E52520 BERTRAND Felicien A 1404 F 1250 N 1347 F SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
H56515 GIANNONI Sauveur A 1270 N 1250 N 1050 N SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
V56191 BELGODERE Antoine A 1251 F 1250 E 1130 N SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
W56182 GRANDI Damien A 1223 F 1220 E 1220 E SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
R57063 RENUCCI Andrea-Lisa A 1199 E 1160 N 990 N BenF   Associu di i Scacchi di U Centru
R66011 MOMY Ezhno A 1199 E 1199 E 1090 N MinM   Associu di i Scacchi di U Centru
S56881 GIOVANNONI Pierre-Mathieu A 1199 E 999 E 990 N BenM   Associu di i Scacchi di U Centru
W54272 RENUCCI Franck A 1199 E 1199 E 1199 E SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
P55880 DE SURREL Henri A 1199 E 1199 E 1352 F SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
P55881 BARQ Matteu A 1199 E 999 E 999 E BenM   Associu di i Scacchi di U Centru
H56140 ROSSI Alexandre A 1199 E 1199 E 1626 F SenM   Associu di i Scacchi di U Centru
X78977 VINCENSINI Lisa Maria A 1099 E 999 E 999 E PupF   Associu di i Scacchi di U Centru
X78978 ZHDAN Alina A 1099 E 999 E 999 E PupF   Associu di i Scacchi di U Centru
X57130 CESARI Verana A 1099 E 999 E 999 E PupF   Associu di i Scacchi di U Centru
S62881 PLACIDE Princestone A 1099 E 999 E 999 E PupM   Associu di i Scacchi di U Centru
U57963 SIMONINI Laurent A 1099 E 999 E 999 E PupM   Associu di i Scacchi di U Centru
U57964 NARDINO Adrian A 1099 E 999 E 999 E PupM   Associu di i Scacchi di U Centru
W56189 GHIPPONI-FRANCESCHI Vincent A 1099 E 999 E 999 E PupM   Associu di i Scacchi di U Centru
W61763 LE CORRE MORRONI Aaron A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
W56185 GRANDI Maeline A 1009 E 799 E 799 E PpoF   Associu di i Scacchi di U Centru
W54266 NARDINO Ella A 1009 E 900 N 900 E PouF   Associu di i Scacchi di U Centru
W54274 BELGODERE Louis A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
W56179 TADDEI Lea A 1009 E 870 N 870 E PpoF   Associu di i Scacchi di U Centru
W56181 GRAZIANI Marc'Andria A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
X57132 TOMASI Ghjuvan-Martinu A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
X78973 FAZI Fiameta A 1009 E 799 E 799 E PouF   Associu di i Scacchi di U Centru
X78974 BERQUIN Yann A 1009 E 799 E 799 E PouM   Associu di i Scacchi di U Centru
X78975 SIMONINI Romane A 1009 E 799 E 799 E PpoF   Associu di i Scacchi di U Centru
X78976 VERSINI Saveriu A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
W61765 LEONELLI Paul-Thomas A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
W75998 TOMASI Ghjacumu Petru A 1009 E 799 E 799 E PpoM   Associu di i Scacchi di U Centru
W80232 CESARI Lelia A 1009 E 799 E 799 E PpoF   Associu di i Scacchi di U Centru
X57124 LORGEOUX Naomi A 1009 E 799 E 799 E PpoF   Associu di i Scacchi di U Centru
X57127 VIACA Elyna A 1009 E 799 E 799 E PouF   Associu di i Scacchi di U Centru
X57128 DEFFAYET-HAMMADI Bambou A 1009 E 799 E 799 E PpoF   Associu di i Scacchi di U Centru